Djuren

 

Gotlandsfår

Gårdens Gotlandstackor förser oss med smakrikt kött och vackra skinn. Gotlandsfåren är även duktiga naturvårdare och hjälper oss att hålla hagarna öppna och skogspartierna fria från sly. Vi har ca 40 tackor som får i medeltal två lamm i april. De betar 5-6 månader, men kommer hem lagom till att baggen ska släppas i flocken och nästa fårår tar sin början. Vi mönstrar alla djur och följer nogsamt upp resultatet, väljer ut nästa generation avelsdjur, säljer en del och slaktar efter behov på vårt närmaste slakteri i Skebo. Lammen föds upp nästan uteslutande på gräs och hö/ensilage.

 

Hönor

Det finns två raser på gården. Lohman och Sussex. Lohman brun, som är en ren värphöna, värper stora ägg med bruna skal. De vita Sussex-hönorna är lite kraftigare än Lohman och mer säsongs-värpare. Äggen är lite mindre och ljust beiga i färgen. Äggens smak präglas av det foder de äter. Eftersom det är utegående hönor ger gräs och insekter äggets gula en varm gul färg och utpräglad smak. De smakar helt enkelt som ägg gjorde förr…

 

Grisar

Våra grisar är av rasen Linderödssvin, en svensk gammal ras som var näst intill utdöd innan ett gäng entusiaster tog de sista individerna och startade en rasförening med genbank. Idag är rasen på stark frammarsch. Grisarna är härdiga, med en rejäl päls, och trivs bäst utomhus med en hydda som bostad. Kultingarna växer långsamt och de brukar vara slaktmogna runt ett års ålder. Dessförinnan hjälper de till med kultivering av marker som vi vill plöja upp eller rensa på ogräsrötter. Rötter är en delikatess för en gris. Våra suggor får ungefär en kull smågrisar per år.

 

Kor

Stommen i den lilla besättningen är vår Jersey-ko Ramona. Hon ger fet mjölk som vi omvandlar till ost, smör, fil och youghurt. Dock bara för eget bruk, då stränga livsmedelslagar gör det svårt att sälja på lagligt vis. Resterande djur är av rasen Väne-ko, som är en gammal svensk allmogeras som riskerar utrotning på grund av att de inte producerar så mycket mjölk och kött som en ko idag bör göra för att det ska vara ekonomiskt möjligt att hålla dem. Hondjuren är med i rasens genbank och förväntas få nya fina Väne-djur på sikt.